فیروزه ی تن

به آن هنگام
چه خوش نشسته بود
بر فیروزه ی تن
و ان زمان که فریادت می کرد
کوسه ها را سرگردان
شاخه های رقصان شقایق دریایی
به خود می خواندند فیروزه ی تن
م.ا.جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.