بایگانی دسته‌ی: در دست انتشار

چاپ سوم سده گمشده (جلد دوم)؛ آشنایی با تاریخ صفاریان، سامانیان، غزنویان و حکومت‌هی پراکنده‌ی غوریان با 24 تصویر از آثار معماری و هنر سفال این دوره‌ها بزودی چاپ و انتشار می‌یابد

خروس مرده است؛ اینگیرید نول، ترجمه عذرا جعفرآبادی

خروس مرده است»، رمانی بلند و جنایی-پلیسی از سرگذشت دختری تنها در شروع دوران یائسگی و عشقی پرشور برای معلم دبیرستانی که برای از میان بردن رقبای خیالی به قتل سه تن اقدام می‌کند. سرانجام این عشق پرشور، پرستاری از معلم است که در حادثه‌ای قطع نخاع شده‌است   راوی داستان، اول شخص و قهرمان […]

چاپ دوباره‌ی «تاریخ در ترانه» اثر ارزش‌مند محمداحمد پناهی سمنانی

تاریخ در ترانه» یکی از آثار ارزش‌مند محمداحمد پناهی سمنانی که توصیف و گزارشی از ادبیات عامه و مردم کوچه و خیابان است. پناهی سمنانی وجود و حضور این‌گونه ادبیات را ریشه‌یابی و جمع‌آوری کرد و به این تکته صحه گذاشت، که این همه ظرافت طبع در میان انبوه آدمیانی که در ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره‌گی‌شان […]