سده‌های گمشده؛ تاریخ سیاسی اجتماعی ایران

11,400,000 

مجموعه‌ سده‌های گمشده در 6 مجلد، تالیف شادروان دکتر پرویز رجبی، ایران‌شناس نامی ایران، مفسر تاریخ سیاسی_اجتماعی مردم ایران، پس‌از فروپاشی ساسانیان تا پایان حکومت ایلخانان مغول است. مفسر حاکمیت دو قرن سکوت بر مردم ایران و سرکوب یعقوب لیث صفاری و برآمدن طاهریان تحت حاکمیت خلفای بنی‌امیه بغداد، برآمدن غزنویان و غزوات بی‌مار وی به هنوستان و جمع غنایم هندیان و تقسیم آن‌ها با خلفای بغداد.

در انبار موجود نمی باشد