پیوند آیین بودا و عرفان اسلامی؛ موری موتو

200,000 

کتاب پیوند آیین بودا و عرفان اسلامی مجموعه است از سخنرانی‌های دکتر کوسه‌ئی موری موتو در مرکز بین‌الملی گفت‌وگوی تمدن‌ها