کتاب‌ ایران در جنگ بزرگ 1؛ احمدعلی سپهر

780,000 

کتاب ایران در جنگ بزرگ، نوشته احمد علی سپهر (مورخ الدوله) در دو جلد،
ایران در جنگ بزرگ به وقایع جنگ بزرگ اول جهانی درفاصبه سال های 1914-1918 در ایران می پردازد. وقایعی که ایران در جنگ بزرگ متحمل آن شد بسیار سخت و مشکلات بسیاری را برای ایرانیان به همراه داشت. کشور به دلیل حضور بیگانگان از همه طرف مورد هجمه قرار گرفت و این در حالی بود که ایران در جنگ بزرگ، خود را بی طرف اعلام کرده بود…

نویسنده کتاب ایران در جنگ بزرگ اطمینان می‌دهد که این کتاب را با بی‌طرفی کامل تألیف و نسبت به هیچ ملت و هیچ فردی غرض خاصی نداشته‌است. سعی وافی به کار برده‌ تا بر روی حوادثی که در تاریکی فرورفته‌اند، پرتو افکند و حقیقت تاریخی را از استتار بیرون آورد. امیدوار است خوانندگان گرامی نیز با همان نیت و با همان حس بی‌غرضی به قرائت این صفحات مبادرت ورزند و از وقایع نزدیک به این عهد، اما دور از خاطرها آگاه شوند.