جندق و ترود؛ دکتر پرویز رجبی

200,000 

هدف کتاب جندق و ترود معرفی طبیعت فراموش‌شده کویر است و فراهم آوردن زمینه‎ای برای یک آشتی. نویسنده آنچه را زیبا دیده است، ستوده است و در راستای میدان دید خود از هیچ زیبایی بی اعتنا نگشته‌ام و به هنگام نوشتن همواره آگاه بوده است، که اگر به زیبایی گل انار و بال پروانه پرداخته است.