کتاب مقدمه‌ای بر مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی

200,000 

نوشتار مقدمه‌ای بر مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی حتا قطره‌ای از دریای وجود پیچیده و پر رمزو راز انسانی را در بر نمی‌گیرد، امید آنکه مقدمه‌ای باشد بر آن.

دسته: