روزهایی که با او گذشت؛ ژولیت خوری، ترجمه: آذر آیتی

410,000 

روزهایی که با او گذشت داستانی است نوشته کولیت خوری بانوی نویسنده و شاعر سوریه‌ای. روزهایی که با او گذشت را آذر آیتی به فارسی برگردانده است.