کتاب داستان بلند فیل‌های تیمور لنگ

200,000 

کتاب فیل‌های تیمور لنگ تألیف جرالدین مک‌گائورین داستانی است بر اساس یک واقعه تاریخی، حمله تیمور لنگ به هندوستان