آشوب‌گرایان ؛ ترجمه: علی جعفری

580,000 

آشوب‌‌گرایان، گزارشی است از نظریه‌های قدرت‌های سلطه نسبت به آنارشیست‌ها و آنارشیست‌ها نسبت به نظریه‌ی وجودی حکومت در جهان. کتاب آشوب‌گرایان (تاریخ آنارشیست‌ها)، برگردان کتاب نوشته‌ی رودریکو کدوارد، پروفسور تاریخ و مدرس دانشگاه ساکس