هنر جهانی پانتومیم (مارسل مارسو)؛ ترجمه: شفیعی

260,000 

كتاب هنر جهانی پانتومیم حاوی گفت‌وگوی هربرت ریه رینگ با مارسل مارسو درباره هنر پانتومیم و هنرهای وابسته و شرایط اجتماعی حاكم بر دوران زندگی آنهاست. صفحات پایانی كتاب مشتمل بر تصویرهایی رنگی از مارسل در حین بازی در حالت‌های دیگر است.