کتاب رُمان سه‌‌گانه‌ی (تریلوژی) خفاش‌ها

کنت آپل در ۱۹۶۷ميلادی در نزديکی وان کوور در کشور کانادا متولد شد. اين نويسنده نخستين داستان کوتاه خود را در سن پانزده‌سالگی برای نوجوانان نوشت.

کنت آپل در ۱۹۶۷ميلادی در نزديکی وان کوور در کشور کانادا متولد شد. اين نويسنده نخستين داستان کوتاه خود را در سن پانزده‌سالگی برای نوجوانان نوشت.

او در۳۱ سالگی ۱۵ عنوان رمان و داستان کوتاه نوشت که در کانادا، آمريکا، انگلستان، اروپا، چين و ژاپن بارها چاپ و منتشر شده‌است.

اين تريلوژی جوايز جهانی کتاب کريستی، غان نقره‌ای انجمن کتابخانه‌های اونتاری و جايزه‌ي کتاب سال کودکان انجمن کتابخانه‌ها را دريافت کرده‌است.