سبب‌شناسی (تبارشناسی) توسعه‌نیافتگی ایران؛ احمد آل یاسین

1,950,000 

«سبب‌شناسی یا (تبارشنلسی) توسعه‌نیافتگی ایران»؛ واکاوی جامعه‌شناختی درهم‌ریختگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه‌ی ایران، در دو سده‌ی گذشته است. این مجموعه بر بنیاد شاخص‌های توسعه‌ی جهانی اقتصادی، فرهنگی، فلاکت، بی‌کاری، نشاط و شادابی ملل در دوران مدرنیته قرار گرفته است.

دموکراسی، توسعه و تجدد یا مدرنیته، وارداتی نیست. جامعه‌ی مدنی هم خریدنی و اکتسابی نیست. تجدد، رفتار اخلاقی و فرهنگی است که در پی آموختن، تجربه و تعامل شکل می‌گیرد. واقع‌گرایی، شعور سیاسی و اجتماعی، خرافه‌گریزی، گفت‌وگوی عقلانی، رواداری، مدارا، مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی از الزامات دموکراسی، تجدد و توسعه‌پذیری است