صدایم باش؛ آیدا معراجی

320,000 

مجموعه‌ی کوچک « صدایم باش» در قطع جیبی با 112 صفحه را باید در حقیقت از حلقوم با‌نوی روان‌درمان‌درمان جوانی باید شنید که سال‌هایی‌ست با کودکان اوتیستیک سر و کار دارد و به نوعی با آنان می‌زید. وی برای معرفی کتاب خود و علت نگارش آن چنین نوشته است.ک

وی چنین نوشته است

پس از سال‌ها زندگی با کودکان اوتیستیک، در این راستا ذهنم را به خود مشغول داشته است. کوشش کردم تا با نگارش نکاتی برای آشنایی و آگاهی‌بخشی به مادران و پدران تازه‌آشنا با این معضل بهداشتی_روانی و همچنین جامعه در برخورد با خانواده‌های اوتیسم خدمتی کرده باشم

  بدون تردید