بومستیکز کوچولو؛ ترجمه: بیتا ابراهیمی

200,000 

کتاب بومستیکز کوچولو داستانی کودکانه و با دو زبان فارسی و انگلیسی است.