بال آتشین؛ کنت اپل، ترجمه ملیحه محمدی

780,000 

کتاب‌های سه‌گانه بال نقره‌ای، بال آفتابی، بال آتشین در 14 کشور جهان توزیع‌شده و به هشت زبان مختلف ترجمه شده است.