پست‌چی نرودا؛ ترجمه: م. فریدون

200,000 

این کتاب داستانی است جذاب، براساس یک سرگذشت واقعی از رابطۀ دوستانه پابلو نرودا – شاعر پرآوازۀ شیلیائی – و پست چی محل تبعید وی.