کتاب سده‌های گمشده 5، دکتر پرویز رجبی

1,750,000 

سده‌های گمشده، جلد پنجم  به تاریخ اتابکان و خوارزمشاهیان می‌پردازد.