خانه‌ی دوم؛ ترجمه: علی جعفری

370,000 

مجموعه کتاب خانه دوم در زمره آثار واقع‌گرای ادبی قرار گرفته‌اند. نویسندگان این داستان‎های کوتاه با توجه به گرایش فکری‌شان دارای ویژگی واقع‌گرایانه هستند. به همین سبب است که زندگی انسان‌های بسیار معمولی جامعه مورد توجه آنان قرار گرفته‌اند.