شب‌آویز؛ مصطفی بشیری

250,000 

ای عکس تویی همان شب‌آویز
طی کرده بهار تا به پاییز
از قال و مقال بسته منقار
اینک شدی از سکوت لبریز
گفتی سخنی که حرف دل بود
هم شاد سرودی هم غم‌انگیز
این دفتر شعر یادگار است
شعری که شده زسینه سرریز

در انبار موجود نمی باشد