کتاب گربه و شیطان

100,000 

داستان گربه و شیطان درباره شهري است در كنار يك رودخانه كه هيچ پلي از روي آن نمي‌گذرد. مردم شهر مجبورند هميشه با قايق از روي رودخانه عبور كنند و جانشان در خطر است…