کره اسب؛ میخاییل شولوخوف، ترجمه خسرو باقری

60,000 

کره اسب از آثار معروف شولوخف است که آقای خسرو باقری آن را ترجمه کرده‌اند.