خاموشی مجید فلاح‌زاده، کارگردان، پژوهشگر در تاریخ هنر و نمایش را تسلیت می‌گوییم

 خاموشی ابدی مجید فلاح‌زاده با اندوه فراوان خبر درگذشت ناگهانی مجید فلاح‌زاده، کارگردان، پژوهشگر و مترجم نمایش‌نامه و پژوهشی هنر نمایش را با کمال تأسف، در نیمه‌ی اول مردادماه دریافت داشتیم. سفر به کابل فلاح‌زاده سال‌های اقامت خود را در کابل، افغانستان به تربیت گروه تآتری بزرگی پرداخت که در رشد و بالندگی تآترا آن […]

 خاموشی ابدی مجید فلاح‌زاده

با اندوه فراوان

خبر درگذشت ناگهانی مجید فلاح‌زاده، کارگردان، پژوهشگر و مترجم نمایش‌نامه و پژوهشی هنر نمایش را با کمال تأسف، در نیمه‌ی اول مردادماه دریافت داشتیم.

سفر به کابل

فلاح‌زاده سال‌های اقامت خود را در کابل، افغانستان به تربیت گروه تآتری بزرگی پرداخت که در رشد و بالندگی تآترا آن دیار بسیار یاری رسانید.

مهاجرت به آلمان

پس‌از گذران این سال‌های سخت به آلمان مهاجرت کرد و به گذران روزگار خود پرداخت. از پانزده سال پیش که دیگر در کلن آلمان اقامت گزیده و روزگار می‌گذرانید به بنیان‌گذاری فستیوال تآتر ایران در خارج از کشور  اندیشید و بدان جامه‌ی عمل پوشانید. در این دوره‌ی زمانی نه چندان بلند به پرورش نسلی از بازیگران پرداخت. او هیچ‌گاه، ارتباط خود را با فعالان تآتری  داخل کشور قطع نکرد. وی در هفتادویک سالگی در شهر کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. ضمن تسلیت به خانواده‌ی این پژوهشگر بزرگ برای آنان شکیبایی آرزو داریم.

آثار تألیفی و ترجمان فلاح‌زاده

از آثار انتشار یافته‌ی فلاح‌زاده در ایران می‌توان به تاریخ اجتماعی_سیاسی تآتر در ایران نام اشاره داشت. جلد اول این مجموعه به چاپ دوم رسیده است. این کتابی آکادمیک برای دانشجویات هنر، رشته‌های نمایش، ادبیات دراماتیک و پژوهش هنر به شمار آورد.

فلاح‌زاده در جلد دوم این مجموعه، به تاریخ تآتر معاصر ایران می‌پردازد. وی این دوران تقریبا یک‌صد ساله را به سه مقطع هم‌طراز اندیشگی که هم‌پای هم در تکامل  هستند، تقسیم می‌کند.

از کارهای ترجمانی وی که امید است به چاپ و انتشار برسانیم، از کتاب «نمآیش‌نامه نویسی در شوروی» و کتاب «حافظ چه می‌گوید» می‌توان نام برد.