کتاب فرهنگ زنان شاه‌نامه

در این كتاب فرهنگ زنان شاه‌نامه در برابر 53 زن نام‌دار بخش دوم، 136 مدخل بخش سوم به زنانی و مناسباتی اختصاص یافته است كه در تاریخ و فرهنگ اجتماعی بسیار مؤثر بوده‌اند، ولی در هیچ جای تاریخ از عاملان آن نامی برده نشده است.

در انبار موجود نمی باشد