کتاب تاریخ ادیان

2,650,000 

تاریخ ادیان

تاریخ ادیان بیان تحولات نفسانی دو تأملات روحانی نوع انسانی است و محال است که بتوان آن را در طی صفحاتی چند محدود و منحصر کرد. اینک این کتاب در پیشگاه اهل نظر و صاحبان دانش عرضه می‌شود. امید .که مورد قبول افتد

در انبار موجود نمی باشد