خروس مرده است؛ اینگرید نول، ترجمه عذرا جعفرآبادی

280,000