فانوس به دست؛ اکرم رجبی

880,000 

ففانوس به دست؛

اکرم رجبی

فانوس به دست؛ کودک‌دختری که به جستجوی ابتدایی‌ترین مهربانی‌های مورد نیاز جامعه‌ی موجود در جامعه رشد می‌کند. به کار گماردهف می‌شود. ازدواج می‌کند. صاحب فرزندها می‌شود. از سوی همسر تنبیه می‌شود. مورد بی‌مهری همسر قرار می‌گیرد. به ملاقات فرزند دانشجویش به زندان می‌رود. درنهایت به انتظار دیدار فرزندان می‌نشیند. لجوجانه خود را با تفکرات نوه‌اش هم‌آهنگ می‌کند

فانوس به دست؛ رمانی ایرانی است. این رمان بر بنیاد ساختارهای اجتماعی مردم ایران از پیش‌از جنگ دوم جهانی تا دوره‌ی معاصر استوار است!

شناسه محصول: 978--622-7029-04-8 دسته: , ,