دنیای آخر دنیا؛ ترجمه: م. فریدون

200,000 

این کتاب داستانی روائی است از یک واقعیت تلخ محیط زیستی در آب‌های جنوب شیلی – حدفاصل سال‌های 1980 تا 1990 – بقلم «لوئیز سپول وِدا» نویسنده شیلیائی.