نخل و غبار؛ به کوشش شروین شاه‌وزی‌پور

100,000 

مجموعه نخل و غبار، داستان‌های کوتاهی است از مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری سیستان و بلوچستان .