بایگانی ماه: فروردین ۱۳۹۶

فیروزه ی تن

به آن هنگامچه خوش نشسته بودبر فیروزه ی تنو ان زمان که فریادت می کردکوسه ها را سرگردانشاخه های رقصان شقایق دریاییبه خود می خواندند فیروزه ی تنم.ا.جعفری

طلای موهایت

از پس و پشت لنز سیاه چشمانت بهار بر برهوت کویر دلم جای خوش کرده ست به یاد طلای موهایت گندم زار دلم را می کنم درو و خرمنکوب ها را به قاطر روزگار خواهم بست تا بکوبد گندم های عمر بی حاصل را میدانم حتمن به دیدارم سر خرمن گذر خواهی کرد در خواب […]