بایگانی ماه: شهریور ۱۳۹۶

یاد بود

  مراسم یاد بود مجید فلاح زاده روز شنبه 11 شهریور 1396 کارگردان تآتر، پژوهشگر تاریخ و هنر (مجموعه‌ی سه مجلدی،«تاریخ اجتماعی سیاسی تآتر در ایران» و مترجم « نمایشنامه نویسی در شوروی» در اداره ی   تآتر با حضور گروهی از همدوره ای های دانشکده ی هنر های دراماتیک برگزار گردید. در این مراسم […]