بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

مرگ منتقد؛ تالیف مک‌دونالد، ترجمه پیام حسن‌زاده و حسین صبوری با همکاری نگار اسلامی

مرگ منتقد، چون مداخله‌ای به هنگام و مجادله‌انگیز با آگاهی تام از فضای فرهنگی و آکادمیک حاکم بر بریتانیا و ایالات متحده، هر آن کس را که دغدغع‌مند نقشی است که فرهنگ ادبی و هنری در « گسترده‌ی همگانی» بازی می‌کنداز پژوهشگران و دانشجویان تا منتقدان و اساتید به خود مجذوب می‌سازد