بایگانی ماه: دی ۱۳۹۸

چاپ دوباره‌ی «تاریخ در ترانه» اثر ارزش‌مند محمداحمد پناهی سمنانی

تاریخ در ترانه» یکی از آثار ارزش‌مند محمداحمد پناهی سمنانی که توصیف و گزارشی از ادبیات عامه و مردم کوچه و خیابان است. پناهی سمنانی وجود و حضور این‌گونه ادبیات را ریشه‌یابی و جمع‌آوری کرد و به این تکته صحه گذاشت، که این همه ظرافت طبع در میان انبوه آدمیانی که در ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره‌گی‌شان […]

بزرگداشت جناب محمود بهفروزی، مترجم کتاب «زیباشناسی و فلسفه هنر» در فرهنگ‌سرای اندیشه

«بزرگ‌داشت آقای بهفروزی؛ مترجم کتاب «زیباشناسی و فلسفه‌ی هنر

. در این مراسم از فعالیت 50 ساله ادبی جناب بهفروزی تقدیر گردید و ترجمه کتاب زیباشناسی و فلسفه هنر  به عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار ایشان .یرشمرده شد

ظرفیت و ظرافت یک انسان

محمدرضا شفیعی کدکنینظمیست هرنظام‌پذیری را / گرخواندی در اول موسیقابعد از سقوط سلطنت، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب‌ خوانان ایران تازه به این فکر افتادنه‌اند که «ما حافظه تاریخی نداریم.» راست است و این حقیقت قابل کتمان نیست. در کجای جهان، در قرن بیستم، اگر فرّخی یزدی (غرض شخص او نیست، بلکه […]